STŘELECKÁ PŘÍPRAVA

Mgr. Nikolaj MARTINÁK  koncesovaný instruktor střelby

Přípravný kurz k odborné praktické zkoušce na zbrojní průkaz  je určený pro osoby, které chtějí získat zbrojní průkaz. Kurz připravuje na všechny aspekty praktické části zkoušky včetně střelby.

Kurz organizujeme na naší smluvní střelnici v obci Pozděchov. Umístění střelnice je ideální pro zájemce z okolí měst Vsetín a Zlín.

Kurzy se konají průběžně celý rok. Konkrétní termíny a cena kurzu   se stanovují na základě dohody se zájemci. 

Příprava trvá cca 5 hodin (1 hodina teorie, 4 hodiny praktické manipulace se zbraněmi včetně střelby).

Naši klienti dosahují při zkouškách 95 % úspěšnosti.Kurzy obranné střelby z pistolí, samonabíjecích pušek a taktických brokovnic. Střelecké kurzy připravujeme na různých střeleckých úrovních s různou tématikou tak, aby jednotlivá cvičení odpovídala metodice moderní obranné střelby a co nejvíce se přiblížila reálným situacím.            

Našich kurzů se mohou účastnit držitelé zbrojních průkazů s vlastními zbraněmi. Vybrané kurzy jsou organizovány i pro zájemce, kteří dosud zbrojní průkaz nevlastní a mají zájem o seznámení se střelbou a střelnými zbraněmi. Těmto osobám zbraně zapůjčíme.

V rámci našich střeleckých cvičení aplikujeme poznatky a principy z RMA, což se projevuje na zlepšení střeleckých dovedností absolventů našich kurzů. 


Zážitkové střelby organizujeme pro osoby bez zkušenosti se střelbou nebo nevlastnící zbrojní průkaz. Střelby se provádí ze střelných zbraní, které si dle aktuální nabídky vybere zájemce.

Střelby  organizujeme na naší smluvní střelnici v obci Pozděchov. Umístění střelnice je ideální pro zájemce z okolí měst Vsetín a Zlín.  Konkrétní termíny a cena akce se stanovují na základě dohody a  požadavků  klienta.