BOJOVÁ UMĚNÍ A REALITA II. 

05.10.2018

"PROČ VYTAHOVAT KATANU TAM, KDE SE BUDE STŘÍLET?"

"Bůh stvořil muže silné a muže slabé, a já jsem ten rozdíl vyrovnal. " Samuel Colt

V dnešní době, kdy rozhodující roli hrají technologie, je využití střelné zbraně při možné bojové či sebeobranné situaci zásadní faktor, který ovlivňuje její průběh i možný výsledek. Jestliže střet za využití střelné zbraně jako obranného prostředku vygraduje z varování až do reálného použití, tak se obvykle stírají fyzické rozdíly mezi protivníky či jejich technická vyspělost v boji "muže proti muži". V drtivé většině případů tahá za delší stranu provazu osoba se střelnou zbraní, nebo chladnokrevnější a technicky zdatnější střelec. Hledej proto bojovou školu, kde se pracuje i se střelnou zbraní. Nemusíš si dělat zrovna "zbroják", ale umět základní manipulaci s pistolí či samonabíjecí puškou není nikdy na škodu. 

                 - pokračování zde -