VÝZNAM SPARINGOVÝCH CVIČENÍ

04.10.2018

Zase jsem se na začátku školního roku setkal se zájemci o RMA, kteří by se ho chtěli naučit. A to rychle, bezbolestně a bez námahy. S radostí jsem jim sdělil, že v našem klubu je sice výcvik RMA zdarma, ale to co hledají, u SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVY RMA určitě nenajdou a "vřele" jsem je odkázal na jiné "ruské školy" v okolí a popřál mnoho "štěstí".

SPARING patří mezi základní cvičení při tréninku RMA, protože rozvíjí bojovníka komplexně. A to jak po stránce fyzické a technické, tak i po stránce psychické. Sparingy jsou neodmyslitelnou součástí ruské bojové školy.

Sparing je forma cvičení obvykle ve dvojicích, která se svým nasazením a vynaloženým úsilím přibližuje skutečnému boji. Protože však nejde o skutečný boj, tak se bojovníci snaží omezit techniky, které by mohly knokautovat sparingového partnera nebo jej úmyslně poranit. Eliminační techniky lze samozřejmě trénovat  v případech, kdy jsou citlivá místa protivníka chráněna (přilbou, suspenzorem, chráničem zubů, chráničem žeber či holení).

Bojovníci si v rámci cvičných zápasů či nácviku technik v reálných rychlostech zvyšují vlastní sebevědomí a houževnatost. Zároveň se učí ovládat strach z bolesti a reagovat v reálném čase na různé způsoby útoku protivníka, což není při běžném "sterilním" tréninku možné.

Reálným výsledkem správně vedených sparingových cvičení je zvyšování technické i psychické připravenosti na opravdový střet s protivníkem, které se běžným nácvikem nedosáhne.

Všechny školy RMA, které dle mého názoru za něco stojí a nepodlehly komerci, při které jim nejde o reálné zvyšování technické a psychické úrovně svých cvičenců, ale zohledňují pouze "pohodlí klientů" a jejich "peníze", sparingová cvičení podle mé osobní zkušenosti běžně aplikují.