AKTUÁLNÍ AKCE

TRÉNINKOVOU  ČINNOST  RMA  OBNOVUJEME  od  17.5.2020.  O prázdninách trénujeme ve vyhlášených termínech.

   VÝCVIK STŘELEB, SEMINÁŘE, VÝCVIKOVÉ CAMPY a další akce: 

Letošní KLUBOVÝ VÍKEND tradiční akce s guláškem a grilovačkou proběhne na střelnici v Pozděchově o víkendu 15.-16.8.2020. Přesný program bude upřesněn (střelby, výcvik RMA, další aktivity).

Kurz bude věnován všem základním aspektům, s kterými by měl být seznámen každý střelec, který chce střelnou zbraň nosit a používat k osobní ochranně. Účast na akci předpokládá dobré zvládnutí základní manipulace s krátkou střelnou zbraní a střelby na krátkou vzdálenost do 8 m.

Kurz bude věnován všem základním aspektům, s kterými by měl být seznámen každý střelec, který chce střelnou zbraň nosit a používat k osobní ochranně. Účast na akci předpokládá dobré zvládnutí základní manipulace s krátkou střelnou zbraní a střelby na krátkou vzdálenost do 8 m.

Kondiční tréninkové střelby z pistole. Akce bude věnována opakování základních drilů obranné střelby pod vedením střeleckého instruktora.

Dne 6.6.2020 proběhla druhá část taktického kurzu MÍSTNOST , který byl věnován specifikům střelby v místnosti. Účastníci se seznámili se zásadami střelby z pozic obvyklých při pobytu a pohybu v místnosti. Dále se naučili takticky vstupovat do místnosti a využít nábytek jako optický kryt před střelbou protivníka.

Kondiční tréninkové střelby slouží k pravidelnému opakování a utužování střeleckých dovedností běžného držitele zbrojního průkazu a zbraně. Během tří hodin absolvují účastníci akce cca deset střeleckých cvičení pod vedením střeleckého instruktora, které jsou zaměřeny na na rozvoj základních "drilů" občanské obranné střelby. Akce se koná pravidelně...