AKTUÁLNÍ AKCE

Aktuálně připravované tréninky sebeobrany:      

V cvičebním roce 2022/2023 probíhají každé úterý opět tréninky skupiny POKROČILÍ. 

27.9.2022 trénink POKROČILÍ  od 19.30 hodin gym SPARTAKUS


Nedělní tréninky budou  probíhat na základě vyhlášení cca jednou za 14 dní a budou zaměřeny na řízené  sparingy.

 VÝCVIK STŘELEB, SEMINÁŘE, VÝCVIKOVÉ CAMPY a další akce: 

Řízený střelecký trénink zaměřený na střelbu z pozice v leže na vzdálenost 200 - 500 m. Trénink se uskuteční na střelnici v obci Střelná, která poskytuje ideální podmínky pro tento druh tréninku. Střelbu budeme provádět do papírových terčů FIGURA FBI a gongů rozměru A3.

Dne 30.9.2022 se uskuteční výroční celoklubová schůze SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVY. Akce je určena oběma sekcím klubu (střelecké i sebeobranné).

Střelnice ZBROJOVKA ve Vsetíně je pro členy střeleckého oddílu SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA pod TJ Slovan Vsetín a jejich individuální tréninky otevřena v následujících termínech:

Kurz je věnován základním aspektům sebeobranné střelby, které by měl ovládat každý střelec, který uvažuje o použití střelné zbraně v sebeobranné situaci. Kurz je zejména vhodný pro čerstvé držitele zbrojních průkazů. Kromě technické oblasti obranné střelby se kurz věnuje i stránce psychologické, taktické a právní.

AKCE ZRUŠENA Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.
BUDE USKUTEČNĚNA V NÁHRADNÍM TERMÍNU.

Kondiční střelby budou tentokrát zaměřeny na práci se spouští pistole a přesnou mířenou střelbu až na vzdálenost až 25 m. Při střelbách budou využity i speciální papírové terče, které odhalí každou drobnou chybu střelce. Při tréninku se dozvíte, jak je...

Tréninky sebeobrany zahajujeme v úterý 6.9.2022 v 19.30 v gymu SPARTAKUS.
V cvičebním roce 2022/2023 probíhají každé úterý v čase 19.30 - 21.00 tréninky skupiny POKROČILÝCH.

Nedělní tréninky budou probíhat na základě vyhlášení cca jednou za 14 dní a budou zaměřeny na řízené sparingy.