STŘELECKÁ PŘÍPRAVA

Mgr. Nikolaj MARTINÁK  koncesovaný instruktor střelby

PŘÍPRAVNÉ KURZY K ODBORNÉ PRAKTICKÉ ZKOUŠCE NA ZBROJNÍ PRŮKAZ jsou určeny pro osoby, které chtějí získat zbrojní průkaz. 

Kurzy připravují na všechny aspekty praktické části zkoušky včetně střelby.

Kurz organizujeme na naší smluvní střelnici v obci Pozděchov. Umístění střelnice je ideální pro zájemce z okolí měst Vsetín a Zlín.

Kurzy se konají průběžně celý rok. Konkrétní termíny a cena kurzu   se stanovují na základě dohody se zájemci. 

Příprava trvá cca 6 hodin (1 hodina teorie, 5 hodin praktické manipulace se zbraněmi včetně střelby) ve dvou lekcích.

Naši klienti dosahují při přezkoušení 97 % úspěšnosti a jsou hodnoceni jako nejlepší absolventi zkoušek. 

KURZY OBRANNÉ STŘELBY  z pistolí, samonabíjecích pušek a taktických brokovnic.  

Střelecké kurzy připravujeme na různých střeleckých úrovních s různou tématikou tak, aby jednotlivá cvičení odpovídala metodice moderní obranné střelby a co nejvíce se přiblížila reálným situacím.            

Našich kurzů se mohou účastnit držitelé zbrojních průkazů  s vlastními  zbraněmi. Vybrané    kurzy   jsou  organizovány i  pro zájemce,  kteří  dosud   zbrojní  průkaz nevlastní a mají  zájem  o  seznámení se střelbou  a   střelnými  zbraněmi. Těmto osobám zbraně  pod odborným dohledem zapůjčíme.

V rámci našich střeleckých cvičení aplikujeme poznatky a principy z RMA, což se projevuje na zlepšení střeleckých dovedností absolventů našich kurzů. 

INDIVIDUÁLNÍ KURZY STŘELBY jsou určeny pro klienty, kteří mají specifické požadavky nebo se chtějí rychleji posunout ve svých střeleckých dovednostech, přičemž jsou ochotni věnovat větší objem finančních prostředků na své zdokonalení.

ZÁŽITKOVÉ STŘELBY jsou určeny pro osoby bez zkušenosti se střelbou nebo nevlastnící zbrojní průkaz.  Střelby se provádí s řady střelných zbraní, které si dle aktuální nabídky vybere zájemce.

Střelby  organizujeme na naší smluvní střelnici v obci Pozděchov. Umístění střelnice je ideální pro zájemce z okolí měst Vsetín a Zlín.  Konkrétní termíny a cena akce se stanovují na základě dohody a  požadavků  klienta. 

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ  poskytujeme ve  všech oblastech týkajících se držení, nošení  či použití palných zbraní a jejich využití v rámci sebeobrany proti kriminálnímu útoku a ochrany osobní integrity. 

Na základě požadavku  klienta  dokážeme ve spolupráci s našimi  obchodními     partnery  zajišťujícími služby v oblasti ochrany  bezpečnosti  osob   a  majetku zprostředkovat osobní  ochranu  odborně vyškolenými  strážci.         

Zájemci   o    obrannou   střelbu   a její pravidelný výcvik se mohou stát členy  STŘELECKÉHO ODDÍLU TJ SLOVAN VSETÍN.   Podmínkou členství v oddíle je  pravidelná účast na klubových akcích  a držení zbrojního průkazu.   Členství   v  oddíle  sebou    přináší   finanční  zvýhodnění účasti   na  výcvikových  akcích  a možnost    účasti    na   speciálních   veřejnosti   uzavřených oddílových  akcích.  

INFORMACE KE ČLENSTVÍ : specialnipriprava@email.cz  nebo  +420603433180