KRIZOVÁ PŘÍPRAVA

Činnost klubu SPECIÁLNÍ  PŘÍPRAVA CZ se zaměřuje i  na  komplexní přípravu členů na řešení  KRIZOVÝCH SITUACÍ. Jednak se může jednat o situace související s KRIMINÁLNÍM ÚTOKEM, ale může jít také o situace, které mohou vzniknout v době přírodních katastrof,  havárií  či  násilných konfliktů. 

HLAVNÍ TÉMATA výcviku a výuky :

  • krizové situace a právní východiska 
  • metodika  a taktika řešení krizových situací
  • psychologické aspekty krizových situací
  • aspekty násilného střetnutí a taktika jeho řešení