KLUBOVÁ SCHŮZE

30.09.2022

Dne 30.9.2022 se uskuteční výroční  celoklubová  schůze  SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVY.    Akce je určena oběma sekcím klubu (střelecké i  sebeobranné).

TERMÍN: 30.9.2022  od 18.00 hodin
MÍSTO: klubovna TJ Slovan Vsetín,  Dolní Jasénka č.p. 171   
REGISTRACE:  https://forms.gle/93DU7vWFbXXS27D77 (z důvodu zajištění občerstvení)

PROGRAM:

- zhodnocení  činnosti obou sekcí
- informace o provozu střelnice Zbrojovka
- informace o fungování klubu ve cvičebním roce 2022/2023
- diskuse
- volný program

INFORMACE: 

Členové klubu, bydlící mimo Vsetín, mohou ve vlastním spacáku  v budově TJ Slovan přenocovat.
Občerstvení bude zajištěno. V této souvislosti, prosím, ponechte osobní zbraně doma.