Přoběhla výroční KLUBOVÁ SCHŮZE

30.09.2022

Dne 30.9.2022 se uskutečnila  v klubovně TJ Slovan Vsetín výroční  klubová  schůze  SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVY.  V družné náladě jsme probrali plány činnosti klubu na další období.

V klubu je v současné době  registrováno 55 osob (40 ve střeleckém oddílu a 15 v oddílu sebeobrany RMA).

V zimním období se uskuteční  suché tréninky v tělocvičně zaměřené na sebeobranu se střelnou zbraní při skrytém nošení.

Klub  zaslal  prostřednictví TJ Slovan Vsetín žádost o grant  Ministerstvu obrany ČR na akci ZÁKLADNÍ BRANNÝ KURZ . Akce je určena pro členům oddílu případně zájemcům z řad veřejnosti a měla by přispět ke zvýšení  jejich připravenosti na krizové situace, které mohou nastat.  

V roce 2023 by se měly opět uskutečnit dvě akce LONG RANGE na střelnici ve Střelné.

Provoz pronajaté klubové  střelnice na další období zajistí pět jmenovaných správců.