Proběhl kurz "OBRANNÁ PISTOLE BASIC" 

30.07.2020

Střelecký  kurz     byl    věnován   všem   základním   aspektům,  se  kterými  by    měl  být seznámen  každý  střelec, který  chce střelnou  zbraň  nosit  a  používat  k osobní ochranně. Obsahem  kurzu  byl   také  nácvik  základních úkonů   první   pomoci   (ošetření    krvácení    a    neodkladná   resuscitace)  včetně   seznámení   se     základními     taktickými    a   právními   zásadami  občanské  obranné  střelby   před   a    po  použití zbraně   v  nutné obraně.