Proběhly přednášky PŘIPRAVENOST DOMÁCNOSTI NA KRIZOVÉ SITUACE  

05.10.2023

Dne 5. 10.2023 proběhla   přednáška na téma "Jak připravit domácnost na krizové situace."  Repríza přednášky se konala 9.10.2023.  Pro registrované zájemce z řad členů oddílu byla přednáška  přenášena on-line v systému TEAMS.

Přednáška obsahovaly  praktické rady a návody, jak se připravit a zabezpečit svou domácnost v případě  havárií  (blackout, výpadek dodávky vody, atd.)  nebo   přírodních katastrof (povodně, požáry). Účastníci přednášky se také seznámili s tím,  co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo, které je vhodné mít při nutnosti rychlého opuštění domácnosti a přesunu do bezpečí.  Přednášejícím byl předseda oddílu Speciální příprava Mgr. Nikolaj Martinák.


Přednáška se koná v rámci projektu ZÁKLADNÍ BRANNÝ VÝCVIK podpořeného Ministerstvem obrany ČR a realizovaného střeleckým oddílem Speciální příprava pod TJ Slovan Vsetín.