Proběhl trénink střeleckých MODELOVÝCH SITUCÍ

21.11.2020

V mrazivou  sobotu   21.11.2020   proběhl    individuální   střelecký  trénink pod vedením   střeleckého  instruktora. 

Účastník   akce   během jedné   hodiny    absolvoval  tři ADVANCED střelecké STAGES   zaměřené   na    obrannou  střelbu  z pistole  za reálných podmínek. Střelecký   výcvik   obsahoval   stresové   situace    a   fyzické   zatížení včetně zrychleného přesunu. Obsahem akce byla i situace v KILLHOUSE a pohybující se terč.