Projekt ZÁKLADNÍ BRANN´Ý VÝCVIK podpořený MO ČR

05.06.2023

V roce 2023  realizuje Střelecký oddíl SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA pod TJ Slovan Vsetín, z.s. projekt ZÁKLADNÍ BRANNÝ VÝCVIK podpořený finančními prostředky z Ministerstva obrany České republiky.  

Náklady na projekt činí cca 63.000,-.  Projekt je podpořen finanční dotací ve výši  44.000,-  z  programu Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva MO ČR.

Cílem našeho projektu ZÁKLADNÍ BRANNÝ VÝCVIK  je  zvýšení dovedností a kompetencí členů  Střeleckého oddílu SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA pod  TJ Slovan Vsetín, z.s. v oblasti branných aktivit a činností. Jedná se zejména o připravenost obyvatelstva na krizové situace, poskytování laické první pomoci, orientaci v terénu, survivalových dovedností a střelby ze samonabíjecí pušky. 

Projekt představuje ucelený, ale přitom jednoduchý a srozumitelný program, který by měl jeho absolventovi - občanovi poskytnout základní přehled o branných dovednostech tak, aby jej připravil na možné krizové situace i dobu možného ohrožení bezpečnosti státu.

V rámci projektu proběhnou ve dvou bězích následující akce :

  • Přednáška PŘÍPRAVA NA KRIZOVÉ SITUACE, která účastníky seznámí s krizovým řízením v době mimořádných událostí.
  • Přednáška PŘÍPRAVA OBYVATELSTVA NA KRIZOVÉ SITUACE, která účastníky seznámí s návody, jak  připravit sebe a svou  domácnost na krizovou situaci.
  • Branný den 1 zaměřený na LAICKOU ZDRAVOTNICKOU POMOC a s přednáškou na téma PSYCHOLOGIE ČLOVĚKA V KRIZOVÉ SITUACI.
  • Branný den 2  zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti TOPOGRAFIE a SURVIVALOVÝCH DOVEDNOSTÍ (rozdělávání ohně, nouzová přípravy stravy, atd.)
  • Branný den 3  zaměřený na STŘELECKÝ VÝCVIK ze zbraní typu AR 15 nebo SA 58 a rozvoj BRANNÝCH DOVEDNOSTÍ (hod granátem, maskování, atd.)

Hlavním garantem a hlavním lektorem projektu  je Mgr. Nikolaj MARTINÁK předseda Střeleckého oddílu SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA pod TJ Slovan Vsetín,z.s., který je profesionálním střeleckým instruktorem  a mimo jiné působí jako instruktor v jednotce aktivních záloh Armády ČR při Velitelství výcviku - Vojenské akademii Vyškov.  V týmu lektorů projektu také  nalezneme profesionálního zdravotnického záchranáře či  psychologa.
Projekt je podpořen Ministerstvem obrany České republiky