Proběhl  seminář "APLIKOVANÁ SEBEOBRANA"

23.01.2022

Dne  23.1.2022  proběhl  klubový seminář věnovaný aplikované sebeobraně.  K sebeobraně nepatří jen nácvik sebeobranných technik.    Kvalitní  výcvik musí obsahovat i prvky psychologické a taktické přípravy. Neodmyslitelnou součástí je i nácvik první pomoci.

PROGRAM AKCE:

TEORIE NÁSILNÉHO STŘETNUTÍ
- právní úprava sebeobrany
- stresová reakce
- reakční rychlost a vliv času na úspěšnost sebeobrany
- psychologie útočníka
PRVNÍ POMOC
- první úkony první pomoci 
- základy neodkladné resuscitace
- ošetření  tepenného krvácení
TRÉNINK RMA
- nácvik  jednoduchých reálně aplikovatelných sebeobranných  technik  RMA