Proběhl střelecký kurz PISTOLE ADVANCED

18.04.2020

Dne   18.4.2020  proběhl střelecký  kurz zaměřený   na  střelbu  z  pistole úrovně ADVANCED. Průběh   akce    byl    poznamenán   nutností dodržovat opatření v souvislosti s coronavirovou  pandémií.   Na   střelnici   se   postupně    prostřídala    desítka    členů    našeho    střeleckého oddílu, která   po    nedobrovolné    střelecké přestávce vyhnala pavouky z hlavní svých pistolí a prověřila nové  vybavení střelnice.