TV reportáž o projektu  ZÁKLADNÍ BRANNÝ VÝCVIK

22.11.2023

V roce 2023 realizoval Střelecký oddíl SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA pod TJ Slovan Vsetín, z.s. projekt ZÁKLADNÍ BRANNÝ VÝCVIK. Tento projekt  byl finančně podpořen  prostředky z Ministerstva obrany České republiky.

REPORTÁŽ O PROJEKTU  najdete na REGIONÁLNÍ TELEVIZI:

https://www.regionalnitelevize.cz/video/vsetin--projekt-zakladniho-branneho-vycviku-tj-slovan-vsetin/53358?fbclid=IwAR3fqtpXIs-NjuP5tXR24pIJr5gjmvgSvzk4FnCiHm4L_f-cykyutoCam7E<br>

Finanční náklady na projekt činily  63.709,- Kč.  Projekt je podpořen finanční dotací ve výši 44.000,- Kč z programu Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva MO ČR.

Cílem našeho projektu ZÁKLADNÍ BRANNÝ VÝCVIK bylo  zvýšení dovedností a kompetencí členů Střeleckého oddílu SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA pod TJ Slovan Vsetín, z.s. v oblasti branných aktivit a činností. Jedná se zejména o připravenost obyvatelstva na krizové situace, poskytování laické první pomoci, orientaci v terénu, survivalových dovedností a střelby ze samonabíjecí pušky.

Projekt představoval  ucelený, ale přitom jednoduchý a srozumitelný program, který by měl jeho absolventovi - občanovi poskytnout základní přehled o branných dovednostech tak, aby jej připravil na možné krizové situace i dobu možného ohrožení bezpečnosti státu.

Celého projektu nebo některých jeho částí se zúčastnilo celkem  57 osob většinou členů našeho střeleckého oddílu, ale dostalo se i na zájemce z řad příznivců klubu. Všechny projektové aktivity absolvovalo  podle stanoveného plánu 30 osob.