Proběhl ZÁKLADNÍ BRANNÝ VÝCVIK - SURVIVALOVÝ BRANNÝ DEN 

18.06.2023

Dne 18.6.2023 proběhl v rámci projektu ZÁKLADNÍ BRANNÝ VÝCVIK 2023 druhý branný den. Akce byla zaměřena na nácvik survivalových dovedností. Výcvik se uskutečnil pro členy střeleckého oddílu SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA pod TJ Slovan Vsetín, z.s. v areálu soukromé střelnice v obci Pozděchov.  Možnost zúčastnit se akce dostali i rodinní příslušníci  členů oddílu. Akce tak posloužila i ke stmelení rodinných vazeb při společném plnění branných úkolů.

Projekt je finančně podpořen prostředky z Ministerstva obrany České republiky z programu Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva.

Akce proběhla pod mentoringem Mgr. Nikolaje Martináka a mistra v rozdělávání ohně Jakuba Uhříka. 

První část výcviku byla zaměřena na výuku  základních topografických  dovedností (práce s mapou,   určení světových stran,  určení a využití směrníku a azimutu). Získané znalosti si účastníci kurzu ihned  prověřili při  orientačním pochodu  po stanovených kontrolních bodech přímo v přilehlém členitém terénu.

Druhá část dne byla věnována základním survivalovým dovednostem.  Účastníci akce se učili rozdělávat oheň pomocí křesadla. Na rozdělaném ohni si  ze základních potravin připravili pečivo a upekli maso.  V průběhu přípravy jídla se seznámili s nejefektivnějším způsobem úpravy stravy v nouzové situaci, což je vaření ve vodě.  Další důležitou dovedností přežití v přírodě je získávání pitné vody. Účastníci kurzu byli poučení o nouzovém získávání a úpravě vody. V  ukázce se seznámili i s nejmodernějšími prostředky filtrace přírodní znečištěné vody, které jsou dostupné na běžném trhu.  V rámci tréninku si  rodinné nebo přátelské týmy postavili dle svých schopností a představ nouzové bivakovací přístřešky. Jejich použitelnost poté prošla přísným posouzením a kritikou hlavního instruktora akce.  Na kurzu nechyběla ani část věnovaná  seznámení se se   základním survivalovým vybavením, které by nemělo při pobytu v terénu a přírodě chybět. Zde je nejlépe se řídit heslem: " V jednoduchosti je efektivita."